• Plezier in Presteren WION meer dan Korfbal KangoeroeKlup Plezier in Presteren WION meer dan Korfbal SeniorenSportief WION meer dan Korfbal KombiFit WION meer dan Korfbal G-Korfbal Plezier in Presteren WION meer dan Korfbal Tennis
 • Nieuwe Statuten RKC WION

  Goedendag leden, het bestuur vraagt jullie aandacht voor het volgende.

  Sinds 1 juli 2021 is een nieuwe wet in werking getreden en wel de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR).

  Heeft een vereniging nog oude Statuten met een tegenstrijdige belangregeling, die niet overeenkomen met de nieuwe regels, dan dienen de Statuten aangepast te worden. Hiervoor heeft een vereniging t/m 2025 de tijd.

  De Statuten van RKC WION dateren van 14 juni 2005. Deze statuten voldoen niet aan de huidige WBTR.
  Dit is dus de reden waarom het bestuur een werkgroep Statuten heeft samengesteld. Deze werkgroep bestaat uit Jeroen Nederlof, Patrick van de Abeelen en Danielle Fiering.

  Inmiddels heeft deze werkgroep de Statuten herschreven.
  Zoals de Statuten voorschrijven dienen de leden, tijdens de Jaarvergadering, deze hernieuwde Statuten goed te keuren.
  De Statuten zullen op de jaarvergadering van 14 juni 2023 worden voorgelegd aan de leden.
  Na goedkeuring zal hierna een Notaris de Statuten bekrachtigen.

  Om jullie als lid uitgebreid de tijd te gunnen om de hernieuwde Statuten door te nemen, zijn de deze statuten als bijlage meegezonden.
  De werkgroep heeft een informatieavond ingepland op donderdag 25 mei vanaf 20:00 uur in de bestuurskamer. Hierbij wordt een ieder van harte uitgenodigd om vragen te stellen, voorstellen te doen en/of meer informatie te krijgen over de Statuten.
  Deze avond is ook belegd om tijdens de Jaarvergadering van 14 juni a.s. het agendapunt STATUTEN wat sneller te kunnen afhandelen, maar ook dan zijn er uiteraard mogelijkheden voor vragen.

  Met vriendelijke groeten
  Namens de Werkgroep

  Jeroen Nederlof, Patrick van de Abeelen, Danielle Fiering

  Bijlage: Nieuwe WION Statuten